Ljubljanska ulica 104

2000 Maribor

Pokličite nas

+386 (0)51 698 898

Pišite nam

info@kolar-gp.si

HIŠE FRAM

Projekt obravnava novogradnjo dveh enostanovanjskih stavb s pripadajočima nadstreškoma in podpornega zidu in dva bazena . Lokacija objektov je v F ramu ob Framski ulici.

Predvidena je zazidava dveh enostanovanjskih stavb etažnosti P+1 pravokotne zasnove z zamaknjenimi deli. Namembnost objektov je izključno stanovanjska. Posegi so predvideni na stavbnem zemljišču št. 35/28, k.o . (717) Fram. V sklopu projekta je predvidena tudi izvedba podpornega zidu za potrebe ureditve okolice, saj ima parcela nagnjen teren. Ob objektih se na južni strani izvedeta še bazena za kopanje.

Tlorisni gabarit posamezne enostanovanjske stavbe je dimenzije 11,72 x 10,42 m. Ob severovzhodnih stranicah objektov sta predvideni pripadajoči lopi z nadstreškom za osebna vozila, pod katerimi se zagotovita dve parkirni mesti za osebna vozila na posamezno enoto ter nadkrita terasa ob jugozahodni stranici objekta.

Hiši bosta grajeni iz trajnostnih materialov, beton, opeka, les…..Fasadi bosta sestavljeni iz fasadnega ometa v svetlih in temnih tonih. Predvideni sta dvokapni strehi z naklonom 35 °°, kriti s strešniki ter delno ravni strehi z minimalnim naklonom, kriti s strešno folijo. Pripadajoči nadstreški so predvideni z ravnimi strehami z minimalnim naklonom, kriti s strešno folijo.