Ljubljanska ulica 104

2000 Maribor

Pokličite nas

+386 (0)51 698 898

Pišite nam

info@kolar-gp.si

Hiše OB GOZDU RADIZEL

Opis prostorov objektov

Objekti 1 – 4 so enako oblikovani, prav tako imajo enako razporeditev prostorov. V pritličju so: pokriti vhod, vetrolov, WC, shramba, dnevno bivalni prostor, kabinet, nadstrešek za avto, lopa in pohodne površine.
Preko notranjega stopnišča bo izveden prehod v nadstropje v katerem so: dve otroški sobi, spalnica z garderobo, kopalnica in povezovalni hodnik.

Objekt 0 je prav tako pravokotno zasnovan.
V pritličju se nahaja ena enota, ki jo sestavljajo: hodnik, otroška soba, spalnica, dnevno bivalni prostor, kopalnica, ločen WC in pokrita terasa.
V nadstropju je locirana druga enota dvostanovanjskega objekta, ki jo sestavljajo: pokrit vhod, hodnik, kopalnica, ločen WC, dve otroški sobi, spalnica, dnevno bivalni prostor in pokrita terasa

Dostop do objektov:
Iz zahodne strani se uredi nov priključek za potrebe priključevanja na cestno omrežje. Priključek se izvedeta direktno iz občinske ceste, ki poteka po parceli št.

84/6, k.o. 703 Radizel. Načrtovana dovozna pot se zasnuje kot javna (javno dobro).

Zunanja ureditev ob objektu:
Vse povozne in pohodne površine ob objektih (dovozi in manipulativne površine) se izvedejo v asfaltu ali betonskih tlakovcih, ki se zaključijo z robniki.